PRODUCENT FRONTÓW MEBLOWYCH FORNIROWANYCH

Menu stronyInformacja handlowo - technicznaInformacja handlowo - techniczna dla produkcji frontów meblowych

  Rozmiar

 • Wymiary standardowe podane są w katalogach,
  stronie internetowej lub u sprzedawcy (przedstawiciela) który sprzedaje nasze produkty.
 • Wykonujemy fronty w wymiarach niestandardowych (dowolny wymiar) z zachowaniem następujących ograniczeń:
  1. minimalny rozmiar frontu: wysokość 140 mm, szerokość: 146 mm,
  2. maksymalny rozmiar frontu: wysokość 2500 mm, szerokość 1300 mm,
  3. co do innych wymiarów i kształtów prosimy o kontakt telefoniczny.


  Obróbka

 • Dopuszczalna tolerancja parametrów produkowanych frontów:
  1. szerokość: +/- 1 mm
  2. wysokość: +/- 1 mm
  3. grubość: +/- 0,3 mm
  4. kąt narożnika: +/- 2 stopnie
  5. odchylenie narożników w płaszczyźnie wyznaczonej przez powierzchnię elementu: do wysokości 800 mm: +/- 2mm,
  od wysokości 801 mm do 2600 mm firma nie daje gwarancji stabilności produktów bez zastosowania specjalnych elementów napinających dostępnych w hurtowniach z akcesoriami meblowymi.


  Okleina


 • Wszystkie fronty firmy LignuMa okleinowane są słojami w pionie i w poziomie.
 • Na produktach firmy LignuMa w asortymencie wzorów z rysunkiem drewna producent nie gwarantuje jednakowego odcienia i rysunku usłojenia na każdym elemencie.
 • Ze względu na uwarunkowania technologiczne dopuszczalne jest wystąpienie na powierzchni jednego metra kwadratowego frontu wgnieceń lub wysklepień o średnicy do 2 mm i wysokości 0,3 mm w ilości 4 sztuk.


  Eksploatacja

 • Produkty firmy Lignuma mogą być stosowane w pobliżu źródeł ciepła (np. piekarnik) zgodnie z instrukcją opracowaną przez
  firmę LignuMa. Sprzęt AGD musi być sprzętem do zabudowy z chłodzonymi ściankami bocznymi. • Zabrudzenia substancjami mocno barwiącymi takimi jak: herbata, kawa, musztarda, czerwone wino, jagody i inne należy jak najszybciej usunąć zabrudzenie za pomocą preparatu do czyszczenia mebli typu "pronto" W każdym przypadku powinno się unikać zaschnięcia substancji, ponieważ mocno barwiąca plama i pozostałości po niej mogą już nie zostać usunięte.
 • Przestrzegając wszystkich wskazówek dotyczących montażu, czyszczenia i eksploatacji frontów możemy osiągnąć bardzo długą żywotność proponowanego produktu.

  Reklamacje

 • Pomimo naszych starań aby oferowane przez nas produkty były wolne od jakichkolwiek wad, czasami zdarza się iż drobne błędy popełnione w czasie procesu produkcyjnego powodują powstanie wady. W związku z tym, dopuszczamy możliwość wykonywania zleceń reklamacyjnych.
  Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane tylko po ich dostarczeniu do firmy LignuMa i zgłoszeniu w formie pisemnej, wysłanej faxem.
 • Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne frontów (rysy, obicia krawędzi, wgnieceń) zgłaszane po odebraniu ich z magazynu lub od kierowcy rozwożącego dany towar, oraz uszkodzenia wynikłe z działania wysokich temperatur przekraczających wytrzymałość frontu.

Jakość

Wszystkie parametry nie określone w warunkach technicznych produktów firmy LignuMa odpowiadają wymaganiom, jakim odpowiadają produkty do produkcji mebli kuchennych i pokojowych.

Spory

Wszystkie spory wynikające ze współpracy pomiędzy firmą LignuMa a odbiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy LignuMa.Firma LignuMa nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się z w/w informacją techniczno - handlową, jest ona dostępna dla wszystkich zainteresowanych